Chính Sách Bảo Mật

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn: Khi sử dụng dịch vụ tại website www.giakhangcoffee.com bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng thông tin trên www.giakhangcoffee.com

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website.

Bạn không được có những hành động ( thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của www.giakhangcoffee.com cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi.

Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị website ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại (+84)945.15.45.85  hoặc email hiepgiakhang@gmail.com.
Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....

Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên ban quản trị www.giakhangcoffee.com
Trách nhiệm và quyền lợi của www.giakhangcoffee.com
Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, www.giakhangcoffee.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website www.giakhangcoffee.com.